Smlouva o zájezdu

Pokud se zákazník rozhodne u cestovní kanceláře závazně objednat zájezd, je nutné, aby s cestovní kanceláří uzavřel tzv. Smlouvu o zájezdu. Smlouva o zájezdu je důležitý dokument, na základě kterého vzniká smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (zákon č. 159/1999 Sb.) a je dále upraven v této smlouvě. Smluvní vztah (smlouva) vzniká okamžikem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zaniká dnem následujícím po dni ukončení zájezdu. Z této smlouvy vyplývají pro cestovní kancelář i pro zákazníka určitá práva a povinnosti. Proto Vám velmi doporučujeme před podpisem cestovní smlouvy seznámit se s jejím obsahem, který naleznete v tomto dokumentu:


Smlouva o zájezdu CK KARAVAN 2021 ve formátu .docx

Smlouva o zájezdu CK KARAVAN 2021 ve formátu .pdf

 

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.