Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
CK KARAVAN, s.r.o. má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění SOZ zpracovávat osobní údaje zákazníka. Zpracovává následující osobní údaje zákazníka:
Jméno, příjmení, titul, datum narození (rodné číslo), místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení apod.
Pro účely plnění SOZ je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (zahraniční partneři, ubytovací zařízení, dopravci, pojišťovny, průvodci a delegáti apod.)
CK KARAVAN, s.r.o. chrání osobní údaje zákazníků před jejich zneužitím a zaručuje jejich důvěrnost. Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna SOZ.
CK KARAVAN, s.r.o. je oprávněn osobní údaje uvedené ve smlouvě zpracovávat pro své marketingové a obchodní účely včetně zasílání nabídek, obchodních sdělení apod. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.