Smlouva o zájezdu

Pokud se zákazník rozhodne u cestovní kanceláře závazně objednat zájezd, je nutné, aby s cestovní kanceláří uzavřel tzv. Smlouvu o zájezdu. Smlouva o zájezdu je důležitý dokument, na základě kterého vzniká smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (zákon č. 159/1999 Sb.) a je dále upraven v této smlouvě. Smluvní vztah (smlouva) vzniká okamžikem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zaniká dnem následujícím po dni ukončení zájezdu. Z této smlouvy vyplývají pro cestovní kancelář i pro zákazníka určitá práva a povinnosti. Proto Vám velmi doporučujeme před podpisem cestovní smlouvy seznámit se s jejím obsahem, který naleznete v tomto dokumentu:

Smlouva o zájezdu CK KARAVAN.pdf

Smlouva o zájezdu CK KARAVAN.doc

 

 

Novinky e-mailem
 
 
Kontakty
 

CK Karavan s.r.o.

Moskevská 637/6
460 01 Liberec I
tel.: 485 105 510, 485 105 251
fax.: 485 105 254
e-mail: info@ck-karavan.cz

 

Pobočka Děčín:
Prokopa Holého 138/23
405 02 Děčín
tel.: 413 034 359
e-mail: decin@ck-karavan.cz

 

 
Rychlé vyhledávání
 
icoKal
icoKal
 
Počasí