Cestovní pojištění


Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme Vám využít nabídky komplexního pojištění od pojišťovny Uniqa (na pobytové a poznávací zájezdy) nebo Allianz (na pobytové zájezdy), která by Vám zajistila pojistnou ochranu. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi klientem a pojišťovnou, CK Karavan vystupuje v tomto vztahu pouze jako zprostředkovatel.

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ od pojišťovny UNIQA: 34,- Kč, 36,-Kč/osoba/den (bez rozlišení věku)
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ od pojišťovny ALLIANZ: 36,- Kč/osoba a den (bez rozlišení věku)

                                                                                    


Pojištění Uniqa - pobytové a poznávací zájezdy

Pojistné podmínky ke stažení zde: VPP Uniqa.pdf

Riziko Uniqa

Limit pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh a asistenční služba

3.000.000,- Kč

Pojištění smrti následkem úrazu

300.000,- Kč

Pojištění trvalých následků úrazu

150.000,- Kč

Pojištění zavazadel - poškození, zničení, odcizení, ztráta poj. věcí

10.000 Kč

Pojištění odpovědnosti  - škody na zdraví třetí osobě

300.000,- Kč

                                            - škody na majetku

150.000,- Kč

Pojištění stornovacích poplatků

80 % stornopoplatku

max. 12.000 Kč

 

Pojištění Allianz - pobytové a poznávací zájezdy

Riziko Allianz

Limity pojistného plnění

Léčebné výlohy v zahraničí

ambulantní lékařské ošetření

bez omezení

léky a další zdravotnický materiál

bez omezení

hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

bez omezení

léčba, diagnostika a operace

bez omezení

převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR

bez omezení

výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojišteného

bez omezení

akutní zubní ošetření

10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy

výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojišteného

max. 5 dní/2 000 Kč den

pojištení rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahr.)

1 500 000 Kč

repatriace související s terorismem

1 500 000 Kč

Úrazové pojištění

smrt následkem úrazu

200 000 Kč

trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky

400 000 Kč

denní odškodné za dobu nezbytného léčení (od 8. dne)

100 Kč na den

Pojištění zavazadel

všechny škody na zavazadlech pojištěného

20 000 Kč

škoda na jedné veci

10 000 Kč

všechny škody na cennostech

10 000 Kč

na jednu cennost

5 000 Kč

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla

10 000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla

5 000 Kč

na zpoždění letu od 7. hodiny (do zahraničí)

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny (do zahraničí)

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč

pronájem náhradního sportovního vybavení

max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč

Doplňková asistenční služba

všechny škody či jiné újmy z doplňkových asistenčních služeb

35 000 Kč

právní pomoc v zahraničí

35 000 Kč

náhradní pracovník

35 000 Kč

opatrovník

35 000 Kč

ztráta, odcizení, zničení dokladu

5 000 Kč

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště

5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu

na zdraví nebo usmrcením

2 000 000 Kč

na jedné věci

1 000 000 Kč

následné škody

100 000 Kč

způsobenou psem nebo kočkou na zdraví, usmrcením nebo na majetku

20 000 Kč

spoluúčast

5 000 Kč /PU

Pojištění stornovacích poplatků - s limitem 20 000 Kč

spoluúčast

20 %

Novinky e-mailem
 
 
Kontakty
 

CK Karavan s.r.o.

Moskevská 637/6
460 01 Liberec I
tel.: 485 105 510, 485 105 251
fax.: 485 105 254
e-mail: info@ck-karavan.cz

 

Pobočka Děčín:
Prokopa Holého 138/23
405 02 Děčín
tel.: 413 034 359
e-mail: decin@ck-karavan.cz

 

 
Rychlé vyhledávání
 
icoKal
icoKal
 
Počasí